Stichting Museum Nieuwpoort is opgericht!

Museum Nieuwpoort - entree

Op 18 maart jl. werd Museum Nieuwpoort geopend.
Op 31-5-2022 is er voor de exploitatie van het Museum een Stichting opgericht: Stichting Museum Nieuwpoort.
Op de Bijzondere Ledenvergadering van 30 mei jl. hebben we de leden uitgelegd waarom het belangrijk is dat deze stichting er zou komen.
Tijdens de bijeenkomst was er gelegenheid om vragen te stellen.

De statuten van de nieuwe stichting Museum Nieuwpoort zijn te raadplegen door op onderstaande link te klikken.
Statuten Museum Nieuwpoort