Historische Kring en de jeugd

Binnen de Historische Kring Nieuwpoort is er een enthousiaste groep vrijwilligers die zich inzet om de jeugd te enthousiasmeren voor erfgoed, monumenten en historie. Dit doen we op de volgende manieren:

  1. het organiseren van scholenprojecten die via Spoorzoekers bij de leerlingen van de scholen in Molenlanden gebracht worden
  2. door het organiseren van rondleidingen voor kinderen (o.a. in de zomervakantie, maar op verzoek ook op andere tijdstippen)
  3. door deelname aan Expeditie Oude Hollandse Waterlinie (bingokaarten zijn te downloaden via www.expeditieohw.nl
  4. door ‘De Schat van Nieuwpoort’ een speurtocht voor kinderen door de vestingstad Nieuwpoort die via de IZI-travel app is te volgen
  5. een dierenpuzzeltocht door Nieuwpoort die door onze allerkleinste bezoekers gedaan kan worden, terwijl (groot-) ouders genieten van al het moois in onze vestingstad.
  6. Erfgoedpaspoort Oude Hollandse Waterlinie
  7. deelname aan de Open Monumenten Klassendag

De bingokaart, puzzeltocht, het erfgoedpaspoort zijn (zo lang de voorraad strekt) gratis te verkrijgen bij Museum Nieuwpoort en bij het Toeristisch Informatiepunt in Stadsboerderij Vredebest)