Lid worden

Om lid te worden van onze vereniging kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Per 1-1-2023 is de contributie verhoogd naar € 17,50 per persoon. Voor gezinnen is er een mogelijkheid om een gezinslidmaatschap af te sluiten voor € 25,00. Dit betekent dat de echtgenoten of partners allebei lid zijn, maar per adres wordt maar één By Clockgeluy bezorgd. Beide leden hebben het recht om hun stem uit te brengen in de ledenvergadering.

Leden buiten de plaatsen Groot-Ammers, Langerak, Nieuwpoort, Streefkerk en Waal betalen € 9,00 extra als bijdrage in de portokosten voor het verzenden van “By Clockgeluy”.

Om (bank-)kosten te besparen hopen wij dat u de Historische Kring Nieuwpoort wilt machtigen om de contributie automatisch te incasseren. U hebt altijd 56 dagen de tijd om de boeking ongedaan te maken, als u het niet eens bent met de afschrijving. Een extra bijdrage voor het in stand houden van Museum Nieuwpoort is van harte welkom.

Bij uw aanmelding ontvangt u als welkomstcadeau “De Stede Nieupoort Deel 7”. Tweemaal per jaar ontvangt u ons verenigingsblad “By Clockgeluy”.

Als u lid bent, heeft u  de mogelijkheid om onze lezingen bij te wonen. Ook kunt u tegen een kleine vergoeding deelnemen aan excursies. 

Wilt u het lidmaatschap cadeau doen aan familie of vrienden? Dat is mogelijk! Wij maken voor u een pakketje met De Stede Nieupoort deel 7  en het laatste nummer van By Clockgeluy voor u klaar. U kunt contact opnemen met Marian van Drenth (telefoonnummer 06-12051036) als u het lidmaatschap van de Historische Kring cadeau wilt geven.  * = Verplicht veld

  Ik wil de contributiebetaling als volgt regelen:

  Ik betaal de contributie per bank door overmaking van € 17,50/€ 25,00 contributie + € 9,00 portokosten voor leden die niet in de kernen Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers, Streefkerk en Waal naar rekening NL42RABO0323511953 t.n.v. Historische Kring NieuwpoortIk verl een tot wederopzegging een machtiging aan de Historische Kring Nieuwpoort om jaarlijks een bedrag af te schrijven van € 17,50/€ 25,00 contributie, eventueel aangevuld met € 9,00 portokosten voor zgn. 'buitenleden*. Indien u het niet eens bent met afschrijving kunt u binnen 56 dagen uw bank vragen om terugboeking van het bedrag. Vergeet niet om hierboven uw bankrekeningnummer in te vullen!

  * Buitenleden zijn leden buiten de plaatsen Groot-Ammers, Langerak, Nieuwpoort, Streefkerk en Waal

  Optioneel:

  Ik heb interesse in deelname aan de volgende werkgroepen:

  TentoonstellingscommissieTechnische commissieTextielgroepCollectiebeheerGenealogieFotobaseSchrijvers en interviewersOud-Hollandse WaterlinieSuppoosten Museum NieuwpoortStadsgidsEducatieRedactie By Clockgeluy