Lid worden

Om lid te worden van onze vereniging kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

De contributie bedraagt € 15,00. Per 1-1-2023 wordt de contributie verhoogd naar € 17,50 per persoon. Voor gezinnen is er een mogelijkheid om een gezinslidmaatschap af te sluiten voor € 25,00. Dit betekent dat de echtgenoten of partners allebei lid zijn, maar per adres wordt maar één By Clockgeluy bezorgd.

Leden buiten de plaatsen Groot-Ammers, Langerak, Nieuwpoort, Streefkerk en Waal betalen € 9,00 extra als bijdrage in de portokosten voor het verzenden van “By Clockgeluy”.

Om (bank-)kosten te besparen hopen wij dat u de Historische Kring Nieuwpoort wilt machtigen om de contributie automatisch te incasseren. U hebt altijd 56 dagen de tijd om de boeking ongedaan te maken, als u het niet eens bent met de afschrijving. Een extra bijdrage voor het in stand houden van Museum Nieuwpoort is van harte welkom.

Bij uw aanmelding ontvangt u als welkomstcadeau “De Stede Nieupoort Deel 7”. Tweemaal per jaar ontvangt u ons verenigingsblad “By Clockgeluy”.

Als u lid bent, heeft u  de mogelijkheid om onze lezingen bij te wonen. Ook kunt u tegen een kleine vergoeding deelnemen aan excursies. 

Wilt u het lidmaatschap cadeau doen aan familie of vrienden? Dat is mogelijk! Wij maken voor u een pakketje met De Stede Nieupoort deel 7  en het laatste nummer van By Clockgeluy voor u klaar. U kunt contact opnemen met Marian van Drenth (telefoonnummer 06-12051036) als u het lidmaatschap van de Historische Kring cadeau wilt geven.  * = Verplicht veld

  Ik wil de contributiebetaling als volgt regelen:

  Ik betaal de contributie per bank door overmaking van € 15,00/€ 25,00 contributie (per 1-1-2023 € 17,50/€ 25,00) + eventueel € 9,00 portokosten voor buitenleden* naar rekening NL42RABO0323511953 t.n.v. Historische Kring NieuwpoortIk verleen tot wederopzegging een machtiging aan de Historische Kring Nieuwpoort om jaarlijks een bedrag af te schrijven van € 15,00/€ 17,50/€ 25,00 contributie, eventueel aangevuld met € 9,00 portokosten voor buitenleden*. Indien u het niet eens bent met afschrijving kunt u binnen 56 dagen uw bank vragen om terugboeking van het bedrag. Vergeet niet om hierboven uw bankrekeningnummer in te vullen!

  * Buitenleden zijn leden buiten de plaatsen Groot-Ammers, Langerak, Nieuwpoort, Streefkerk en Waal

  Optioneel:

  Ik heb interesse in deelname aan de volgende werkgroepen:

  TentoonstellingscommissieTechnische commissieTextielgroepCollectiebeheerGenealogieFotobaseOral HistoryOud-Hollandse WaterlinieSuppoosten Museum NieuwpoortStadsgidsEducatieRedactie By Clockgeluy