Ons bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Annie Slob
Secretaris: Matzy van Harten
Penningmeester: Adrie den Hartog
Leden: Marianne van Drenth