Educatie

Lesbrief: Een geschiedenis vol nattigheid

Dat is de titel van het educatieve project Oude Hollandse Waterlinie, dat leerlingen van groep 7/8 kennis laat maken met hét grote water- en verdedigingswerk uit de Gouden Eeuw. Leerlingen gaan tijdens een zogeheten Waterliniebelevingsdag zelf op onderzoek uit naar de geschiedenis van deze militaire verdedigingslinie. De sporen zijn in de hun eigen woonomgeving terug te vinden. In de lesbrief staan daarvoor o.a. opdrachten voor het vestingstadje Nieuwpoort.

Verder bevat het lesprogramma een schoolplaat, enkele filmpjes en is aanvullend lesmateriaal ontwikkeld. Het lesmateriaal is te downloaden via www.geschiedenisvanzuidholland.nl. In Nieuwpoort zijn in 2018 en 2019 enkele Waterliniebelevingsdagen gehouden. Ook de komende jaren gaat de Historische Kring Nieuwpoort hier mee door.