ANBI-status

De Historische Kring Nieuwpoort heeft al een aantal jaren de ANBI-status. Dit houdt in dat schenkingen die u doet aan de Historische Kring Nieuwpoort aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Daarvoor moet de vereniging aangewezen worden door de belastingdienst en de vereniging dient zich aan bepaalde regels te houden, waaronder publicatie van beleidsplan, functie en namen van bestuurders, beloningsbeleid, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, jaarverslag en financiële verantwoording (jaarrekening). Kijk hiervoor op de pagina ‘Statuten en Jaarstukken’.

Beleidsplan 2020-2025 (versie 2021)
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2023

Het bestuur van de Historische Kring Nieuwpoort ontvangt geen bezoldiging voor de uitvoering van haar taken. De vrijwilligers, werkzaam binnen de HKN, ontvangen geen financiële vergoeding.

Kijk ook op www.belastingdienst.nl

De gegevens van onze vereniging zijn:

Naam: Historische Kring Nieuwpoort
Bezoekadres: Binnenhaven 24, 2965 AC  Nieuwpoort
Handelsregisternummer 40323185
RSIN-nummer 815039839