Evenementen

Lezing en presentatie boek

Verborgen Bloem

Donderdag 18 mei 2017 zal in De Vijf Lelies in Streefkerk de presentatie plaats vinden van het boek “Verborgen Bloem”. Dit boek is geschreven door mevrouw Janny den Besten en gaat over de evacuatie vanuit de Grebbestreek.

Voorafgaand aan de presentatie van het eerste exemplaar zal de heer C. Stam uit Nieuw-Lekkerland een lezing houden (met powerpointpresentatie) over de evacuatie.

De avond start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). U ben van harte uitgenodigd in De Vijf Lelies, Kerkstraat 33 te Streefkerk.

Speelgoed uit vroeger tijden

Speelgoed uit vroeger tijden

Vanaf 1 juli kunt u in Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort de tentoonstelling “Speelgoed uit vroegere tijden” bezoeken. Er wordt een beeld geschetst van het speelgoed door de jaren heen. Van het buiten spelen in de zomermaanden met hoepel, tol of step, tot spelletjes doen met het hele gezin op een koude winteravond.

Er wordt speelgoed getoond vanaf eind 19e eeuw. Vanaf deze tijd speelden kinderen meestal buiten met zelfgemaakt speelgoed, zoals een spel van varkensbotjes, “kooten” genaamd, of er werd gespeeld met luciferdoosjes, de knopendoos of pijl en boog.

In de veertiger en vijftiger jaren was er vaak geen geld voor speelgoed en werd er ook zelf iets gemaakt, zoals een rubberen (stuiter) bal, samengesteld  van een prop papier en een oude fietsband. Als er wel eens speelgoed cadeau werd gedaan, zoals meccano, autootjes van matchbox of een pop, dan was dit na verloop van tijd tot op de draad versleten door het vele gebruik.

Ook in het  recentere verleden, de jaren 60 t/m 90 van de vorige eeuw, werd er nog veelvuldig buiten gespeeld. Voor binnen was er ministeck, playmobil, lego en spellen, zoals monopoly en mens erger je niet. Wat in de huidige tijd ook nog wel in trek is, naast de mobiele telefoon en spelletjes op de computer of I-pad

Jonge bezoekers kunnen, naast het bekijken van al het verzamelde speelgoed, zelf ook komen spelen en de wat oudere jeugd is van harte welkom om een quiz te maken met behulp van de multitouch-tafel. Voor volwassenen en ouderen zal het een wereld van herkenning zijn! We zien u graag in Museum Het Stadhuis, Hoogstraat 53, Nieuwpoort.

 

De tentoonstelling is geopend van 1 juli t/m 31 oktober 2017, donderdag van 10.00-17.00 uur en op zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.

Speelgoed uit vroeger tijden

Speelgoed uit vroeger tijden

Vanaf 1 juli kunt u in Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort de tentoonstelling “Speelgoed uit vroegere tijden” bezoeken. Er wordt een beeld geschetst van het speelgoed door de jaren heen. Van het buiten spelen in de zomermaanden met hoepel, tol of step, tot spelletjes doen met het hele gezin op een koude winteravond.

Er wordt speelgoed getoond vanaf eind 19e eeuw. Vanaf deze tijd speelden kinderen meestal buiten met zelfgemaakt speelgoed, zoals een spel van varkensbotjes, “kooten” genaamd, of er werd gespeeld met luciferdoosjes, de knopendoos of pijl en boog.

In de veertiger en vijftiger jaren was er vaak geen geld voor speelgoed en werd er ook zelf iets gemaakt, zoals een rubberen (stuiter) bal, samengesteld  van een prop papier en een oude fietsband. Als er wel eens speelgoed cadeau werd gedaan, zoals meccano, autootjes van matchbox of een pop, dan was dit na verloop van tijd tot op de draad versleten door het vele gebruik.

Ook in het  recentere verleden, de jaren 60 t/m 90 van de vorige eeuw, werd er nog veelvuldig buiten gespeeld. Voor binnen was er ministeck, playmobil, lego en spellen, zoals monopoly en mens erger je niet. Wat in de huidige tijd ook nog wel in trek is, naast de mobiele telefoon en spelletjes op de computer of I-pad

Jonge bezoekers kunnen, naast het bekijken van al het verzamelde speelgoed, zelf ook komen spelen en de wat oudere jeugd is van harte welkom om een quiz te maken met behulp van de multitouch-tafel. Voor volwassenen en ouderen zal het een wereld van herkenning zijn! We zien u graag in Museum Het Stadhuis, Hoogstraat 53, Nieuwpoort.

 

De tentoonstelling is geopend van 1 juli t/m 31 oktober 2017, donderdag van 10.00-17.00 uur en op zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.

Waterliniefestival

Waterliniefestival 2017

Licht op de Linie

Nieuwpoort is een van de 13 kernen in de gemeente Molenwaard. Door de hele gemeente heen wordt ingehaakt op het landelijke thema van Open Monumentendag: Boeren, burgers en buitenlui. Ook is dit het thema van het jaarlijkse Waterliniefestival in het Groene Hart. Reden om dit jaar opnieuw in Nieuwpoort het Licht op de Linie te organiseren en daarmee de betekenis van de Oude Hollandse Waterlinie voor boeren, burgers en buitenlui te benadrukken.

In 2022 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Tot dat jaar wil Nieuwpoort onderdelen van deze militaire verdedigingslinie uit de Gouden Eeuw letterlijk en guurlijk in de schijnwerpers zetten. Zij helpt zo mee om deze linie als geheel zichtbaarder en aantrekkelijker te maken voor de inwoners van en bezoekers aan het Groene Hart en Nieuwpoort in het bijzonder.

Met Licht op de Linie zet deze kleinste vestingstad van de Oude Hollandse Waterlinie, tussen 7 en 17 september, het licht op zo’n 15 markante locaties uit de 17e eeuw. De meesten hebben een relatie met deze linie, die in 1672 is ingezet om de Franse troepen te kunnen verslaan. Vanaf 7 september is voortaan ook ’s avonds onder Museum Het Stadhuis de inundatiesluis ver- licht. Er zijn schemerwandelingen, verschillende muzikale optredens en het struinwandelpad bij de Veersedijk wordt o cieel in gebruik genomen. Het jaar rond gaan diverse waterlinieroutes en audiotours door Nieuwpoort en zijn ter plaatse mogelijkheden gezellig te eten, te drinken en te overnachten.

Download hier het volledige programma als PDF.

Audiotours Oude Hollandse Waterlinie

Boerenzoon Adriaan Claasz en boodschapper Henrick van Wegen doorkruisen in het rampjaar 1672 het gebied langs de Oude Hollandse Waterlinie, van Ameide tot Nieuwkoop. Allebei zijn ze op zoek naar prins Willem III, op wie alle Hollanders hun laatste hoop hebben gevestigd. De Fransen hebben bijna heel de Republiek onder de voet gelopen. Nu is Holland aan de beurt…

Adriaan verlaat huis en haard om zich als soldaat aan te sluiten bij het Staatse leger onder leiding van zijn grote held: prins Willem III. Maar het zit hem niet mee. Op boeren heeft het leger het niet begrepen, en iedereen in rep en roer: tegen het geweldige leger van de Fransen kan de Republiek niets beginnen. Elke dag komt de vijand dichter bij het hart van de natie. Als ook Holland valt, is alles verloren.

Koortsachtig gooit Den Haag het laatste redmiddel in de strijd: water. Zal het lukken om op tijd de polders vol te laten stromen? Of hebben de regenten het volk inderdaad allang verraden, zoals boze tongen beweren? Kan alleen de prins het land nog redden? En zal de wens van Adriaan nog vervuld worden?

Henrick krijgt een gevaarlijke opdracht van prins Willem III: een laatste inspectieronde langs de voorzijde van de volstromende polders en de cruciale legerpost bij Woerdense Verlaat. Terwijl de Fransen elk moment dichterbij komen. Kan Henrick zijn opdracht nog volbrengen? En welke rol speelt Gouda in het veel te traag stijgende waterpeil?

Alle Waterlinie Luister Verhalen die te beluisteren zijn tijdens de Audiotour van Adriaan:

1. Ameide, Rampjaar 1672
2. Nieuwpoort, Rampjaar 1672
3. Schoonhoven, Rampjaar 1672
4. Koeneschans, Rampjaar 1672
5. Haastrecht, Rampjaar 1672
6. Goejanverwelle, Rampjaar 1672
7. Gouda, Adriaan, Rampjaar 1672

Wil je op stap, doe dan De Waterlinie Luister Route van Adriaan, volg hetzelfde traject als Adriaan in 1672. Je komt langs liniepunten, luisterverhalen en activiteiten.

Een folder is verkrijgbaar bij Museum Het Stadhuis.

Open Monumentendag 2017

Open Monumentendag 2017

Boeren, burgers en buitenlui…

Wie waren deze boeren, burgers en buitenlui in onze regio en hoe leefden ze hier?

In de dorpsgemeenschappen in de Alblasserwaard namen de boeren een prominente plaats in, zij zijn de economische motor geweest van het platteland. Bovendien waren de boeren sterk vertegenwoordigd in de besturen van gemeenten, waterschappen, kerken en scholen.
Burgers waren veel minder aanwezig. Dit bleef beperkt tot enkele notabelen: notaris, dokter, een schout of burgemeester en schoolmeester.

Buitenlui heeft verschillende raakvlakken. Letterlijke betekenis: mensen die buiten de gemeenschap vallen, zoals vreemdelingen, rondtrekkende reizigers, seizoenarbeiders, zwervers. Maar ook voormalige ambachtsheren, die maar zelden in hun ambacht woonden, of rijke kooplieden die naar hun bezittingen op het platteland trokken om bijvoorbeeld te komen jagen.

Hoe was het leven hier, waar en hoe werd er geld verdiend? Dat er zeer welvarende perioden zijn ge- weest blijkt onder andere uit de grote boerderijen die her en der in de waard staan.

De vermelde monumenten openen hun deuren van 10.00 uur tot 16.30 uur.
Ze zijn herkenbaar aan de witte vlag met het gele logo van Open Monumentendag. Toegang is gratis.
U bent van harte welkom.

Klik hier om het volledige programma als PDF te downloaden.

Kaarsjesavond

Kaarsjesavond 2016

Kaarsjesavond

Presentatie boek “Weet je nog?”

Weet je nog?

Tijdens kaarsjesavond in Het Stadhuis presentatie van de herdruk van het boek “Weet je nog”, over Nieuwpoortse en Langerakse handelaren en middenstanders rond 1950. Aansluitend een kleine tentoonstelling en een prijsvraag, waarbij het boek te winnen is (houd uw brievenbus in de gaten!).

Kaart Kaarsjesavond
Kaart Kaarsjesavond

Ledenvergadering

Museum Het Stadhuis, Publ.

Op de jaarlijkse ledenvergadering is er ruimte voor een inhoudelijk verhaal over het verschijnsel “Kringloopwinkel”. De heer Jan den Boer van de Kringloopwinkel te Goudriaan, vertelt vanuit zijn grote ervaring. Het onderwerp sluit heel goed aan op “Zuinigheid en Hergebruik”, het thema van onze nieuwe tentoonstelling die begint op 31 maart!  De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Graag tot ziens op deze avond!

Tentoonstelling “Zuinigheid en Hergebruik”

Tentoonstelling "Zuinigheid en Hergebruik"

Oorlogsrok en -jurkje, gemaakt van hergebruikte stoffen.

Het thema “zuinigheid en hergebruik” wordt op 3 verschillende manieren benaderd in deze tentoonstelling; hergebruik vanuit zuinigheid, hergebruik vanuit mode, recycling.

Zuinigheid
Hergebruik vanuit zuinigheid zal een grote groep mensen vanuit de regio aanspreken en zal zeer herkenbaar zijn. Vanuit armoede en de noodzaak zuinig te zijn in oorlogstijd
door gebrek aan veel zaken, werden veel gebruiksvoorwerpen, kleding en schoeisel helemaal afgedragen. Er worden tevens voorbeelden getoond van de hergebruik van bouwmaterialen.

Hergebruik en recycling
Onder andere aan de hand van verpakkingsmateriaal van voedsel in vroegere tijden en tegenwoordig wordt dit in beeld gebracht. Ook wordt uitgelegd hoe recycling tegenwoordig in zijn werk gaat.

Mode
Omdat de jaren zeventig weer helemaal terug komen in het huidige modebeeld, worden kleding en een retro inrichting getoond met een knipoog naar de roerige jaren zeventig.

Meer lezen