Schatten van de vuilnisbelt

Schatten van de vuilnisbelt

In 2015 werd in Groot-Ammers tijdens een opgraving op de hoek van Graafland, Kerkstraat en de Molenkade een eeuwenoude vuilstort gevonden.

De gevonden spullen vertellen het verhaal van het dorpsleven in Groot-Ammers eeuwen geleden. Meestal wordt in een beerput huisraad gevonden van één familie. Deze spullen zijn van het hele dorp. De vele schoenen vertellen iets over de samenstelling van het dorp en de staat van het schoeisel vertelt iets over de rijkdom.
Onder het aardewerk is luxe en eenvoudig servies gevonden waaruit we kunnen afleiden dat er rijke en arme mensen woonden in het dorp. Onder de tabakspijpen is een pijp gevonden met een heel fijn olifantje erop, dat alleen voor de rijkere mensen was weggelegd.

De meest opmerkelijke vondsten zijn onderzocht en beschreven door Earth Integrated Archaeology. Op 15 oktober, zal het eerste boek overhandigd worden aan Timo Vanderhoeven van Earth Integrated Archaeology. Op dezelfde middag wordt de tentoonstelling geopend en kan het publiek een deel van de opgegraven vondsten kunnen bekijken.

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Molenlanden, Waterschap Rivierenland en de Provincie Zuid-Holland.