Tentoonstellingen

Tentoonstelling "Film en foto in de 20e eeuw"

Tentoonstelling “Film en foto in de 20e eeuw”

Zaterdag 14 juli wordt de tentoonstelling “Foto en Film in de 20e eeuw” om 13.30 uur geopend door Gerard Niestadt. Er wordt een compleet overzicht getoond van apparaten en hulpmiddelen voor fotografie en smalfilm vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw tot nu. Van het kartonnen “doosje” tot de digitale camera. En van de toverlantaarn tot aan de dia apparatuur … Verder Lezen
Tentoonstelling "Zuinigheid en Hergebruik"

Tentoonstelling “Zuinigheid en Hergebruik”

Het thema “zuinigheid en hergebruik” wordt op 3 verschillende manieren benaderd in deze tentoonstelling; hergebruik vanuit zuinigheid, hergebruik vanuit mode, recycling. Zuinigheid Hergebruik vanuit zuinigheid zal een grote groep mensen vanuit de regio aanspreken en zal zeer herkenbaar zijn. Vanuit armoede en de noodzaak zuinig te zijn in oorlogstijd door gebrek aan veel zaken, werden veel gebruiksvoorwerpen, kleding en schoeisel helemaal afgedragen. Er worden tevens voorbeelden getoond van de hergebruik van bouwmaterialen. Hergebruik en recycling Onder andere aan de hand van verpakkingsmateriaal van voedsel in vroegere tijden en tegenwoordig wordt dit in beeld gebracht. Ook wordt uitgelegd hoe recycling tegenwoordig … Verder Lezen
Weet je nog?

Presentatie boek “Weet je nog?”

Tijdens kaarsjesavond in Het Stadhuis presentatie van de herdruk van het boek “Weet je nog”, over Nieuwpoortse en Langerakse handelaren en middenstanders rond 1950. Aansluitend een kleine tentoonstelling en een prijsvraag, waarbij het boek te winnen is (houd uw brievenbus in de gaten!) … Verder Lezen
Open Monumentendag 2017

Open Monumentendag

Boeren, burgers en buitenlui… Wie waren deze boeren, burgers en buitenlui in onze regio en hoe leefden ze hier? In de dorpsgemeenschappen in de Alblasserwaard namen de boeren een prominente plaats in, zij zijn de economische motor geweest van het platteland. Bovendien waren de boeren sterk vertegenwoordigd in de besturen van gemeenten, waterschappen, kerken en scholen. Burgers waren veel minder aanwezig. Dit bleef beperkt tot enkele notabelen: notaris, dokter, een schout of burgemeester en schoolmeester. Buitenlui heeft verschillende raakvlakken. Letterlijke betekenis: mensen die buiten de gemeenschap vallen, zoals vreemdelingen, rondtrekkende reizigers, seizoenarbeiders, zwervers. Maar ook voormalige ambachtsheren, die maar zelden … Verder Lezen
Speelgoed uit vroeger tijden

Speelgoed uit vroeger tijden

Vanaf 1 juli kunt u in Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort de tentoonstelling “Speelgoed uit vroegere tijden” bezoeken. Er wordt een beeld geschetst van het speelgoed door de jaren heen. Van het buiten spelen in de zomermaanden met hoepel, tol of step, tot spelletjes doen met het hele gezin op een koude winteravond. De tentoonstelling is geopend van 1 juli t/m 31 oktober 2017, donderdag van 10.00-17.00 uur en op zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur … Verder Lezen