Vrijwilligersbijeenkomst 6 oktober 2018

Vrijwilligersbijeenkomst 6 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober is in Goudriaan het conceptbeleidsplan besproken met een groot aantal vrijwilligers. Het was fijn om iedereen te spreken en, nog belangrijker, te horen.

In de morgen zijn de belangrijkste items aangaande het conceptbeleidsplan besproken.

  • Meer kaders en beleid voor alle werkgroepen. Bestuur gaat meer besturen
  • Imago en naamsbekendheid vergroten, werven van vrijwilligers, leden en sponsoren.
  • Meer Educatie/belevingsgericht exposeren
  • Museum vooral richten op de Oude Hollandse Waterlinie (jubileumjaar)
  • Ook is iedereen bijgepraat over de plannen van de gemeente. Hierover konden we helaas nog wat vaag zijn.

In de middag, na een boerenlunch, is er bij bepaalde thema’s stil gestaan en zijn er voorstellen besproken om al deze onderwerpen verder uit te werken. Dit wordt natuurlijk toegevoegd aan het plan en/of uitgevoerd.

Het voorgenomen besluit van het bestuur voor dit beleidsplan hopen wij, als bestuur, compleet te maken met de inbreng van onze vrijwilligers.

In de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering willen we het plan officieel laten vaststellen.

Al met al was het een geslaagde dag waar wij met plezier op terug kijken.