Rabo Clubsupport

Rabo Clubsupport

“Bureau Van Helsdingen heeft een bouwhistorisch verslag gemaakt van Het Stadhuis in Nieuwpoort. Dit is zo interessant dat de HKN heeft besloten hiervan een boekje uit te geven. Leigje van den Engel heeft het op zich genomen hiervan een leesbaar geheel te creëren. Het is de bedoeling dat het boekje gereed is als in 2022 Museum Nieuwpoort wordt geopend. De clubkas campagne draagt ertoe bij dat het een betaalbaar boekje wordt.”