Compagnie te voet

compagnie te voet

350 jaar geleden, Holland werd van alle kanten aangevallen, de mannen werden gemobiliseerd en het land werd onder water gezet. Hoe zag zo’n kampement er in die tijd uit?
Vanaf vrijdagavond 9 september wordt er een kampement opgebouwd in het dalletje. Er wordt gekookt, geslapen, wacht gelopen, de vuren worden opgestookt. De mannen én vrouwen maken zich klaar voor de dag die komen gaat…

Kom het beleven in de vesting Nieuwpoort op 10 september.

saluutbatterij atkins
saluutbatterij atkins