Bezoek Delft 19 maart 2016

NVG Delft

Op 19 maart 2016 bezochten wij de Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” in Delft.