Open Monumenten Klassendag

Open Monumenten Klassendag

Evenementgegevens


De Open Monumenten Klassendag is op 9 september. Hieraan doen in totaal 396 leerlingen van de scholen uit de Gemeente Molenlanden aan mee.

In ons ‘werkgebied’ zullen de leerlingen de volgende monumenten bezoeken:

  • Hervormde Kerk Langerak
  • Dieselgemaal Langerak
  • Westermolen Langerak
  • Hervormde Kerk Nieuwpoort
  • Stadhuis/Museum Nieuwpoort
  • Stadsboerderij Vredebest
  • Molen de Liefde Streefkerk
  • Hervormde Kerk Streefkerk

Ook in de andere kernen van Molenlanden zullen veel monumenten bezocht worden door de scholen.
Alle monumentenhouders hartelijk dank voor hun medewerking. Hiermee hopen we de belangstelling voor de monumenten en de geschiedenis die daaraan is verbonden in ere te houden.