De Lek, een gevaarlijke rivier. De strijd tegen overstromingen.

kaft boek Ton Burgers

Evenementgegevens


Lezing voor de Historische Kring Nieuwpoort door Ton Burgers op 19 september 2023

Tweehonderd jaar geleden waren onze rivieren breed en ondiep. Ze bevroren regelmatig en er ontstonden ijsdammen. Iedere paar jaar braken de dijken. De Lek werd gezien als de gevaarlijkste rivier en de Noorder Lekdijk als zwakke schakel. Want als die zou breken, dan zou het hart van Holland diep onder water komen. Volgens de toenmalige deskundigen zou het beter zijn als de Zuider Lekdijk brak.

De Alblasserwaard werd regelmatig getroffen door overstromingen. De bebouwing was daar zelfs op aangepast. Pas na 1850 werden de rivieren genormaliseerd en namen de overstromingen af. Na uitvoering van de Deltawerken dachten we veilig te zijn, tot het in 1995 bijna weer misging. Het werd de start van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Maar klimaatwetenschappers voorspellen nog hogere rivierafvoeren. Hoe is het nu gesteld met de Lek? En is de Alblasserwaard dan nog wel veilig?

Ton Burgers (Brielle, 1946) is in 1970 afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Technische Universiteit Delft, met als specialisatie waterbouwkunde. Hij werkte achtereenvolgens bij Boskalis, Deltares en Royal HaskoningDHV. In 2014 schreef hij het boek: ‘Nederlands grote rivieren. Drie eeuwen strijd tegen overstromingen’ (niet meer te koop, mogelijk nog wel tweedehands verkrijgbaar).

De lezing is gratis voor leden. Niet leden betalen € 5,00 p/p (incl. koffie/thee).