Aanmeldingsformulier excursie Middelburg - Ouwerkerk

Dit formulier kunt u helaas alleen invullen op een groter beeldscherm, zoals een pc of tablet.

Door middel van onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de excursie naar Middelburg en Ouwerkerk op woensdag 27 mei 2020.


  Ik ga mee met personen en stap op in

  Bestel voor mij:

  Aantal personen Bestellen Bedrag
  Busreis* Middelburg-Ouwerkerk à € 25,00 p.p. = €
  Entree Zeeuws Museum à € 9,00 p.p. = €
  Entree Watersnoodmuseum à € 8,00 p.p. = €
  Rondleiding Watersnoodmuseum à € 5,00 p.p. = €
  TOTAALBEDRAG: = €

  Tegelijk met uw aanmelding maakt u het verschuldigde bedrag over naar Historische Kring Nieuwpoort rekeningnummer NL42RABO0323511953 onder vermelding van “Reisje Middelburg met … personen”.
  Uw aanmelding moet uiterlijk 1 mei 2020 bij ons binnen zijn. Dan kunnen wij bepalen of er voldoende deelname is om de reis door te laten gaan.

  * de busreis is inclusief een rondleiding door Middelburg!