ANBI-status

De Historische Kring Nieuwpoort heeft al een aantal jaren de ANBI-status. Dit houdt in dat schenkingen die u doet aan de Historische Kring Nieuwpoort aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Daarvoor moet de vereniging aangewezen worden door de belastingdienst en de vereniging dient zich aan bepaalde regels te houden, waaronder publicatie van beleidsplan, functie en namen van bestuurders, beloningsbeleid, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, jaarverslag en financiële verantwoording (jaarrekening).

Kijk ook op  Daar geef je om

De gegevens van onze vereniging zijn:

Naam: Historische Kring Nieuwpoort
Bezoekadres: Hoogstraat 53, 2965 AK Nieuwpoort

Doelstelling van de vereniging: kijk HIER

Namen/functies van de bestuurders: kijk HIER

Beleidsplan 2017-2022: kijk HIER

Vooropgezet Beleidsplan 2019-2023: kijk HIER
Dit beleidsplan moet nog worden goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Handelsregisternummer 40323185
RSIN-nummer 815039839

Download via deze link de statuten en jaarstukken van de vereniging als PDF-bestand.